Daar sta je dan,met je goeie gedrag.

Veertien jaar trouwe dienst. En straks krijgt de Minister-President [...]