Achteruitkijkspiegel met automatisch anti-verblindingsregeling

Nederlands / Saab 9-3

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

1. Saab 9-3 CV M04- 9-5 Montagerichtlijn SCdefault MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE SITdefault Saab 9-3 CV M04- Achteruitkijkspiegel met automa tisch anti-verblindingsregeling Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 12 756 339 12 777 849 12 777 850 12 789 849 12 833 884 32 000 576 9:85-24 Oct 06 12 833 885 12 833 885 Apr 03 F980A250

2. 2 12 833 885 Saab 9-3 CV M04- 1 Demonteer de plafondverlichting en koppel deze los. 2 Demonteer het dekpaneel van de spiegelvoet. 3 Demonteer de achteruitkijkspiegel. 4 Sluit de connector aan. 5 Haal de bedrading naar de linkerkant van de voet van de achteruitk ijkspiegel en monteer de spiegel. 6 Monteer het dekpaneel op de spiegelvoet. 7 Sluit de plafondverlichting aan en monteer deze. 8 Controleer de werking v an de spiegel en de ver- lichting. 9 Achteruitkijkspiegel met kompas: IJk het kompas, zie blz. 3. Verander zo nodig van decli- natiezone, zie blz. 3. 10 Overhandig deze montage richtlijn aan de klant en maak de klant attent op de gebruiksaanwij- zingen. WAARSCHUWING Controleer of de bedrading nergens klem zit. Een verkeerde manier van monteren kan schade aan de bedrading veroorzaken en aanleiding geven tot kortsluiting en/of brand. F980A251 1,7 2,6 3,5 3,5 1,7 1,7 4

3. 12 833 885 3 Saab 9-3 CV M04- Gebruiksaanwijzingen De achteruitkijkspiegel is voorzien van twee senso- ren: één aan de voorkant en één aan de achterkant. Wanneer de voorste sensor registreert dat het bui- ten donker is, wordt de anti-verblindingsregeling geactiveerd. De regeling zorgt ervoor dat bij een fel- le belichting van achteren de achteruitkijkspiegel traploos donkerder wordt om zo het felle licht te dempen. Wanneer het licht van de achterligger min- der fel wordt, neemt de spiegel traploos de normale stand weer in. De automatische anti-verblindingsregeling is uit te schakelen met de knop onder op de achteruitkijk- spiegel. Raadpleeg voor meer informatie het instructieboekje dat bij de auto hoort. IJken/Programmeren Achteruitkijkspie gel met kompas: IJk het kompas door de knop “AUTO” ingedrukt te houden totdat de tekst “CAL” en een windstreek op het venster van het kompas verschijnen. Laat de knop los. Rijd lang- zaam in cirkels rond totdat de tekst “CAL” dooft. Het kompas is vervolgens geijkt. Zie voor meer informa- tie het instructieboekje dat bij de auto hoort. Achteruitkijkspie gel met kompas: U kunt van declinatiezone veranderen door de knop “AUTO” ingedrukt te houden totdat de tekst “ZONE” en een windstreek op het venster van het kompas verschij- nen. Laat de knop los. U kunt vervolgens van decli- natiezone veranderen met de knop “AUTO” (zie de afbeelding voor de versch illende declinatiezones). Laat de knop “AUTO” los, wanneer u de juiste decli- natiezone hebt gekozen. Wanneer de tekst “ZONE” dooft, is de declinatiezone opgeslagen. Zie voor meer informatie het instructieboekje dat bij de auto hoort. Achteruitkijkspiegel met afstandsbediening voor garagedeuropener: Zie voor informatie over de programmering het instructieboekje dat bij de auto hoort. D980A352 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1 2 10 10 11 11 12 12 13 13 1 4 15

Weergaven

 • 2321 Totale weergaven
 • 2007 Websiteweergaven
 • 314 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Gedeeld op sociale media
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 5

 • 27 saabpartners.com
 • 46 www.saabpartners.com
 • 6 52.29.207.161
 • 4 52.29.207.161:8069
 • 7 54.154.214.138