Upgrade naar audiosysteem Premium 300

Nederlands / Saab 9-3

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

4. 4 12 788 464 Saab 9-3 4D M03- 1 Open de bagageklep. 2 Koppel de minkabel van de accu los en neemt de sleutel uit het contactslot. 3 Klap de beide ruggedeelten van de achterbank voorover. 4 Verwijder de clips waarmee de bekleding van de hoedenplank vastzit. 5 Trek de bekleding van de hoedenplank recht naar voren toe. 6 Verwijder de dekplaat van de bekleding van de C-stijl. Maak gebruik van het demontagegereed- schap met art.nr. 82 93 474. 7 Draai de bout uit de bekleding van de C-stijl los- ser. Draai de bout niet volledig los, omdat de expander die op de bout zit daarbij kapot kan gaan. 8 Demonteer de bekleding van de C-stijl door de bekleding (samen met de bout) recht naar voren toe te trekken. 9 Klap de vloerplaat in de bagageruimte naar voren toe op. 10 Demonteer het luik in de zijbekleding links in de bagageruimte en klap het luik aan de rechter- zijde omlaag. 11 Demonteer de clips van de zijbekleding links en klap de bekleding opzij. Doe hetzelfde aan de rechterzijde. F930A086 5 8 8 7 6 4 10 11

8. 8 12 788 464 Saab 9-3 4D M03- Auto zonder console bij de relais- en zekeringhouder achterin 27 Demonteer de voorste dorpellijst aan de linker- zijde van de auto. 28 Demonteer het onderste gedeelte van de bekle- ding van de linker A-stijl. 29 Zet de linker voorstoel zo ver mogelijk naar voren en klap het ruggedeelte voorover. 30 Draai de achterste twee bevestigingsbouten van de stoel los. 31 Kantel de stoel voorover. 32 Trek de stoel zo ver naar achteren dat de beves- tigingshaken loskomen. Kantel de stoel in zijn geheel achterover. 33 Demonteer de versterker. F930A090 30 30 28 27 32 33 33

6. 6 12 788 464 Saab 9-3 4D M03- 18 Monteer de luidsprekers voor de hoge tonen door ze in de openingen vast te drukken. Sluit de luidsprekers aan en breng de schuimplastic huls op de verschillende bedradingen over de connectoren heen aan. 19 Sluit de breedbandluidsprekers aan en monteer ze. 20 Sluit de basluidsprekers aan en monteer ze met de behuizing naar opzij. Opmerking Zorg dat u de luidsprekers voor de hoge tonen dusdanig monteert dat de aansluitingen in ver- schillende richtingen wijzen. F930A088 18 19 20 20 20 19 19 18 20

12. 12 12 788 464 Saab 9-3 4D M03- Auto zonder console bij de relais- en zekeringhouder achterin 50 Breng de stoel in de juiste positie aan. Let erop dat de bevestigingshaken goed in de bijbeho- rende bevestigingen grijpen en breng de achter- ste bevestigingsbouten aan. Aanhaalmoment: 30 Nm (22 lbf ft) 51 Zet de stoel naar achteren toe en breng het rug- gedeelte weer in de oorspronkelijke positie. 52 Monteer de bekleding van de A-stijl. 53 Monteer de dorpellijst. F930A094 50 50 52 53 50

2. 2 12 788 464 Saab 9-3 4D M03- 1 Versterker 2 Luidspreker hoge tonen (4 st.) 3 Basluidspreker (2 st.) 4 Bout (8 st.) 5 Bedrading 6 Behuizing, connector 7 Connector glasvezelkabel, 2-polig 8 Kabelbinder met clip 9 Glasvezelkabel (niet op de afbeelding) (alleen te gebruiken waneer er andere uitrusting op de console in de bagegeruimte zit) Ook de volgende artikelen zijn vereist (apart te bestellen) Console voor uitrusting in de bagageruimte (bepaalde modellen) bestaande uit: –Console – Bout (3 st.) –Moer – Clipmoer – Zijbekleding F930A085 8 6 7 1 3 5 2 4 3 2

1. Saab 9-3 4D M03- 900 Montagerichtlijn SCdefault MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE SITdefault Saab 9-3 4D M03- Upgrade naar audiosysteem Premium 300 Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 12 787 154 32 000 556 9:36-22 Feb 05 12 788 464 12 788 464 Nov 02 F930A084

13. 12 788 464 13 Saab 9-3 4D M03- Auto zonder console bij de relais- en zekeringhouder achterin 54 Breng de console in de bagageruimte aan. 55 Breng de clipmoer aan in het vierkante gat bij de relais- en zekeringhouder achterin. 56 Zoek de connector voor de versterker op bij de relais- en zekeringhouder achterin. Demonteer het stuk tape en trek de connector te voorschijn. 57 Monteer het kapje op de connector van de versterker. 58 Zoek de glasvezelkabels op bij de relais- en zekeringhouder achterin. 59 Demonteer de bescherming van de aansluitin- gen aan de glasvezelkabels. 60 Sluit de met groen gemarkeerde aansluiting van de glasvezelkabel aan op positie 1 van de kleine connector voor het bedieningspaneel en de niet gemarkeerde aansluiting van de glasvezelkabel op positie 2 van de kleine connector. Breng de borging aan. 61 Monteer de kleine connector in de grote connector. Ga verder met punt 73. WAARSCHUWING Het zichtbare rode laserlicht valt onder klasse 1. Kijk niet van dichtbij recht in de glasvezel of de aansluitingen van de stuur-unit. Bij een afstand van minder dan 20 mm, tussen uw oog en de licht- bron, kunt u oogletsel oplopen. F930A095 58 56 61 57 55 57 60 N.B. Voor modellen waarvan de glasvezelkabel geen kleurmarkering heeft, moet u de aansluiting van de glasvezelkabel die u eerder met tape gemerkt hebt aanbrengen op positie 2 en de andere aan- sluiting (zonder tape) op positie 1.

17. 12 788 464 17 Saab 9-3 4D M03- 80 Demonteer de voorste luidsprekerroosters (met gereedschap 82 93 474). 81 Demonteer de breedbandluidsprekers. 82 Koppel de connector van de breedbandluid- sprekers los en sluit deze aan op de luidspre- kers voor de hoge tonen. Breng de schuimplas- tic beschermhuls over de connectoren aan. 83 Sluit de connector van de luidsprekers voor de hoge tonen aan op de breedbandluidsprekers. 84 Haal de bedrading door de openingen voor de breedbandluidsprekers omlaag en breng de bedrading voor de luidsprekers voor de hoge tonen in de daarvoor bestemde groeven aan. 85 Monteer de luidsprekers voor de hoge tonen door ze in de openingen vast te drukken. 86 Monteer de breedbandluidsprekers. 87 Monteer de luidsprekerroosters. 88 Sluit de minkabel op de accu aan. 89 Stel de tijd en datum af. 90 Synchroniseer de code van de afstandsbedie- ning door de sleutel in het contactslot te steken. 91 Activeer de klembeveiliging van de elektrisch bediende zijruiten door de zijruiten tweemaal te openen en te sluiten. Een geluidssignaal geeft aan dat activering heeft plaatsgevonden. 92 Sluit het diagnose-instrument aan, selecteer het model en het modeljaar, kies voor “Alles”, selec- teer “Toevoegen/Verwijderen”, kies het acces- soire en selecteer “Toevoegen”. 93 Controleer of het systeem naar behoren werkt. N.B. U moet alle sleutels tegelijk synchroniseren om van de afstandsbedieningen gebruik te kunnen maken. F930A099 81,86 80,87 80,87 81,86 85 83 82 Opmerking Soms moet het diagnose-instrument een beveili- gingscode uit TIS downloaden. Op het scherm van het diagnose-instrument staat dan aangege- ven wat u moet doen.

7. 12 788 464 7 Saab 9-3 4D M03- 21 Breng de bekleding van de C-stijl aan. Let erop dat de bout met de expander in de juiste positie terechtkomt. 22 Haal de bout aan. Aanhaalmoment: 2 Nm (1.5 lbf ft) 23 Monteer de dekplaat op de bekleding van de C-stijl. 24 Duw de bekleding van de hoedenplank naar bin- nen. Let erop dat de geleidepennen goed in de bevestigingen op de hoedenplank terechtkomen. 25 Breng de clips op de bekleding van de hoeden- plank aan. 26 Klap de ruggedeelten van de achterbank achter- over. Controleer of de ruggedeelten geblok- keerd zijn. Auto zonder console bij de relais- en zeke- ringhouder achterin: Ga verder met punt 27. Auto met console bij de relais- en zekering- houder achterin: Ga verder met punt 62. WAARSCHUWING Wees voorzichtig om te voorkomen dat de gordij- nairbag beschadigd raakt. Bij beschadiging kan het gebeuren dat de gordijnairbag niet de juiste bescherming biedt bij een aanrijding in de zij. F930A089 25 22,23 21 21 24 24 24

15. 12 788 464 15 Saab 9-3 4D M03- Auto met console bij de relais- en zekering- houder achterin 69 Auto met cd-wisselaar en/of dvd-speler: Monteer de ene aansluiting aan de glasvezelka- bel uit de set op positie 1 van de connector uit de set. Breng de borging aan. 70 Auto met cd-wisselaar en/of dvd-speler: Monteer de andere aansluiting aan de glasve- zelkabel uit de set op positie 2 van de losgekop- pelde connector. Monteer de borging. 71 Auto met cd-wisselaar en/of dvd-speler: Monteer de kleine connector in de grote connec- tor voor de cd-wisselaar of dvd-speler. 72 Auto met cd-wisselaar en/of dvd-speler: Sluit de connector van de cd-wisselaar of dvd- speler aan. Ga verder met punt 73. F930A097 70 69 71 69

5. 12 788 464 5 Saab 9-3 4D M03- 12 Demonteer de dekplaten voor de basluidspre- kers door ze, vanaf de onderkant, omhoog te duwen. 13 Koppel de connectoren van de breedbandluid- sprekers in de hoedenplank los en demonteer de luidsprekers. 14 Demonteer de bedrading van de hoedenplank en haal de aansluiting op de relais- en zekering- houder achterin los. 15 Monteer de nieuwe bedrading boven op de hoe- denplank en sluit deze aan. 16 Haal de bedrading voor de luidsprekers door de openingen voor de breedbandluidsprekers in de hoedenplank omlaag. 17 Haal de glasvezelkabel aan de rechterzijde omlaag en zet deze vast met een kabelbinder met clip. N.B. Behandel de optische kabels voorzichtig om ver- vorming van de signalen te voorkomen. · Zorg dat er geen bochten in de kabel komen te zitten met een bochtstraal kleiner dan 25 mm. · Stel de kabel niet bloot aan slagen of stoten, omdat het doorzichtige kunststof daarbij wit kan uitslaan waardoor de lichtsterkte afneemt. Dit kan storingen in de communicatie veroorzaken. · Zorg dat de kabel niet strak langs een scherpe rand ligt, omdat er daarbij een grotere mate van signaaldemping optreedt. F930A087 14 17 17 12 12 13 13 14

14. 14 12 788 464 Saab 9-3 4D M03- Auto met console bij de relais- en zekering- houder achterin 62 Demonteer de console en haal deze uit de auto om ruimte te maken. 63 Zoek de connector voor de versterker op bij de relais- en zekeringhouder achterin. Demonteer het stuk tape en trek de connector te voorschijn. 64 Monteer het kapje op de connector van de versterker. 65 Auto met cd-wisselaar of dvd-speler bij de relais- en zekeringhouder achterin: Koppel de connector van de cd-wisselaar of dvd-speler los en haal de kleine connector van de grote connector af. Auto met cd-wisselaar en dvd-speler bij de relais- en zekeringhouder achterin: Koppel de connector van de cd-wisselaar los en haal de kleine connector van de grote connector af. 66 Auto met cd-wisselaar en/of dvd-speler: Koppel de glasvezelkabel los die aangesloten is op positie 2 van de losgekoppelde connector door de borging van de connector te openen en de haak voorzichtig omhoog te halen. 67 Auto met cd-wisselaar en/of dvd-speler: Monteer de aansluiting aan de glasvezelkabel op positie 2 van de connector uit de set. 68 Auto met cd-wisselaar en/of dvd-speler: Demonteer de bescherming van de aansluitin- gen aan de glasvezelkabel uit de accessoireset. F930A096 66 65 66 67

11. 12 788 464 11 Saab 9-3 4D M03- Auto zonder console bij de relais- en zekeringhouder achterin 43 Zoek de losse glasvezelkabel op en de verbin- der met de aangesloten glasvezelkabels onder aan de linker A-stijl (met tape vastgezet op het kabelkanaal). 44 Til het borgplaatje van de verbinder op. 45 Demonteer de glasvezelkabel van de positie in de verbinder waar de pijl omlaag naar de glas- vezelkabel wijst. 46 Verwijder de tape waarmee de losse glasvezel- kabel vastzit. 47 Demonteer de bescherming van de aansluiting. 48 Monteer de bescherming op de aansluiting van de gedemonteerde glasvezelkabel, haal de glasvezelkabel voorzichtig opzij om te voorko- men dat deze beschadigd raakt en breng deze achter de bedrading aan. 49 Monteer de aansluiting aan de nieuwe glasve- zelkabel in de connector en monteer het borgplaatje. WAARSCHUWING Het zichtbare rode laserlicht valt onder klasse 1. Kijk niet van dichtbij recht in de glasvezel of de aansluitingen van de stuur-unit. Bij een afstand van minder dan 20 mm, tussen uw oog en de licht- bron, kunt u oogletsel oplopen. N.B. Behandel de optische kabels voorzichtig om ver- vorming van de signalen te voorkomen. · Het is uitermate belangrijk dat u de twee kabels in de connector niet verwisselt. · Zorg dat er geen bochten in de kabel komen te zitten met een bochtstraal kleiner dan 25 mm. · Houd de uiteinden van de kabel vrij van vuil. · Zorg dat de kabel niet strak langs een scherpe rand ligt, omdat er daarbij een grotere mate van signaaldemping optreedt. F930A093 44 43 43 49

10. 10 12 788 464 Saab 9-3 4D M03- Auto zonder console bij de relais- en zekeringhouder achterin 39 Verwijder het deksel van het kabelkanaal, controleer of de glasvezelkabel niet kan knikken en monteer de aansluiting aan de glasvezelka- bel in positie 1 van de kleine connector van de versterker. Breng de borging aan. 40 Monteer de kleine connector in de grote connector. 41 Breng het deksel op het kabelkanaal aan, klap de mat terug en haal de connector met de bedrading door de opening in de mat naar buiten toe. 42 Sluit de versterker aan en monteer deze. N.B. Behandel de optische kabels voorzichtig om vervorming van de signalen te voorkomen. · Het is uitermate belangrijk dat u de twee kabels in de connector niet verwisselt. · Zorg dat er geen bochten in de kabel komen te zitten met een bochtstraal kleiner dan 25 mm. · Houd de uiteinden van de kabel vrij van vuil. · Stel de kabel niet bloot aan slagen of stoten, omdat het doorzichtige kunststof daarbij wit kan uitslaan waardoor de lichtsterkte afneemt. Dit kan storingen in de communicatie veroorzaken. · Zorg dat de kabel niet strak langs een scherpe rand ligt, omdat er daarbij een grotere mate van signaaldemping optreedt. F930A092 42 39 39 42 39,41 40

9. 12 788 464 9 Saab 9-3 4D M03- Auto zonder console bij de relais- en zekeringhouder achterin 34 Zoek de glasvezelkabel met de groene marke- ring bij de versterker op. Als de kleurmarkering ontbreekt en er geen console bij de relais- en zekeringhouder zit: Volg de beschrijving in de punten 58 en 59 van deze montagerichtlijn. Schijn met een lamp op de glasvezelkabel bij de versterker en bekijk de glasvezelkabels in de bagageruimte om te zien welke glasvezelkabel de juiste is. Markeer deze met een stuk tape. 35 Demonteer de connector van de glasvezelka- bels (de kleine connector) van die van de versterker. 36 Koppel de glasvezelkabel los die aangesloten is op positie 1 door de borging van de connector te openen en de haak voorzichtig omhoog te halen. 37 Verwijder de bescherming van de aansluiting op de extra glasvezelkabel. 38 Breng de bescherming op de gedemonteerde aansluiting van de glasvezelkabel aan en haal de glasvezelkabel voorzichtig opzij om te voor- komen dat deze beschadigd raakt. N.B. Behandel de optische kabels voorzichtig om vervorming van de signalen te voorkomen. · Het is uitermate belangrijk dat u de twee kabels in de connector niet verwisselt. · Zorg dat er geen bochten in de kabel komen te zitten met een bochtstraal kleiner dan 25 mm. · Houd de uiteinden van de kabel vrij van vuil. · Stel de kabel niet bloot aan slagen of stoten, omdat het doorzichtige kunststof daarbij wit kan uitslaan waardoor de lichtsterkte afneemt. Dit kan storingen in de communicatie veroorzaken. · Zorg dat de kabel niet strak langs een scherpe rand ligt, omdat er daarbij een grotere mate van signaaldemping optreedt. F930A091 34 35 36 36

3. 12 788 464 3 Saab 9-3 4D M03- Buscommunicatie Vele onderdelen van het elektrisch systeem van de auto communiceren onderling via de bus. Er bestaan drie verschillende soorten bussystemen: P-bus (Powertrain Bus, aandrijflijnbus), I-bus (Instru- ment Bus, instrumentenbus) en O-bus (Optic Bus, optische bus). Het audiosysteem, navigatiesysteem en telefoonsysteem communiceren via de O-bus. De O-bus is een optische ringbus. Op elke stuur-unit van de bus zijn twee optische vezels aangesloten: een vezel voor ontvangst van informatie en een vezel voor verzending van informatie. Ontvangen meldingen worden door elke stuur-unit omgezet van een optisch signaal in een elektrisch signaal en ver- volgens bij het verzenden opnieuw omgezet in een optisch signaal. De gegevensoverdrachtssnelheid van de O-bus bedraagt 25 Mbit/s. AMP1 is een versterker onder de linker voorstoel AMP2 is een versterker bij de relais- en zekering- houder achterin CDC is een cd-wisselaar bij de relais- en zekering- houder achterin DVD is een dvd-speler bij de relais- en zekeringhou- der achterin Bij inbouw van nieuwe uitrusting met een aanslui- ting op de O-bus is het van belang dat u deze aan de juiste kant van de bestaande uitrusting monteert. N.B. Het is zeer belangrijk dat alle onderdelen met een aansluiting op de O-bus in een bepaalde volgorde worden aangesloten (zie afbeelding) en dat de ring altijd gesloten blijft. Bij een aansluiting die afwijkt van de beschrijving in deze montagerichtlijn kan het gebeuren dat een groot aantal van de systemen op de auto niet langer werkt. F930A100 1 2 CDC 1 2 DVD 1 2 AMP2 1 2 1 2 AMP2 CDC 1 2 1 2 AMP2 DVD 1 2 1 2 DVD CDC 1 2 1 2 1 2 AMP2 DVD CDC 2 1 N.B. Behandel de optische kabels voorzichtig om vervorming van de signalen te voorkomen. · Het is uitermate belangrijk dat u de twee kabels in de connector niet verwisselt. · De kabels zijn niet te verlengen. · Zorg dat er geen bochten in de kabel komen te zitten met een bochtstraal kleiner dan 25 mm. · Stel de kabel niet bloot aan temperaturen hoger dan 85 °C. · Houd de uiteinden van de kabel vrij van vuil. · Stel de kabel niet bloot aan slagen of stoten, omdat het doorzichtige kunststof daarbij wit kan uitslaan waardoor de lichtsterkte afneemt. Dit kan storingen in de communicatie veroorzaken. · Zorg dat de kabel niet strak langs een scherpe rand ligt, omdat er daarbij een grotere mate van signaaldemping optreedt.

16. 16 12 788 464 Saab 9-3 4D M03- 73 Haal de connector voor de versterker door de console heen. 74 Demonteer de bescherming op de glasvezel- aansluiting van de versterker. 75 Monteer de versterker in de console (u moet een klik horen), sluit de versterker aan en pas de console in. 76 Monteer de console. Haal ook de moer aan de bovenkant van de console aan. 77 Monteer de zijbekleding. 78 Monteer het luik in de zijbekleding links in de bagageruimte en klap het luik aan de rechter- zijde omhoog. 79 Klap de vloerplaat in de bagageruimte omlaag. N.B. Behandel de optische kabels voorzichtig om vervorming van de signalen te voorkomen. · Zorg dat er geen bochten in de kabel komen te zitten met een bochtstraal kleiner dan 25 mm. · Stel de kabel niet bloot aan slagen of stoten, omdat het doorzichtige kunststof daarbij wit kan uitslaan waardoor de lichtsterkte afneemt. Dit kan storingen in de communicatie veroorzaken. · Zorg dat de kabel niet strak langs een scherpe rand ligt, omdat er daarbij een grotere mate van signaaldemping optreedt. WAARSCHUWING Het zichtbare rode laserlicht valt onder klasse 1. Kijk niet van dichtbij recht in de glasvezel of de aansluitingen van de stuur-unit. Bij een afstand van minder dan 20 mm, tussen uw oog en de licht- bron, kunt u oogletsel oplopen. F930A098 75 75 76 76 76 76 74 76 76 N.B. Behandel de optische kabels voorzichtig om vervorming van de signalen te voorkomen. · Het is uitermate belangrijk dat u de twee kabels in de connector niet verwisselt. · Zorg dat er geen bochten in de kabel komen te zitten met een bochtstraal kleiner dan 25 mm. · Houd de uiteinden van de kabel vrij van vuil. · Zorg dat de kabel niet strak langs een scherpe rand ligt, omdat er daarbij een grotere mate van signaaldemping optreedt.

Weergaven

 • 2454 Totale weergaven
 • 2062 Websiteweergaven
 • 392 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Gedeeld op sociale media
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 5

 • 93 www.saabpartners.com
 • 3 52.29.207.161
 • 29 saabpartners.com
 • 1 52.29.207.161:8069
 • 10 54.154.214.138